Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε σήμερα Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013, την απόφαση συγκρότησης επιτροπής για τον καθορισμό του τιμήματος του ακινήτου, που θα αγορασθεί από το Δήμο Λέσβου, και το οποίο είναι το μοναδικό κατάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις χωροθέτησης των εγκαταστάσεων της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, στην Τοπική Κοινότητα Αμπελικού.

Πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής ορίσθηκε η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αμπελικού, κα Ξανθούλα Βαλάκου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο για τους κατοίκους του Αμπελικού και το φυσικό περιβάλλον, ενώ με την εξέλιξη αυτή δρομολογείται η κατασκευή του εν λόγω έργου, που θα επιλύσει το χρόνιο κληρονομημένο πρόβλημα της έλλειψης του βιολογικού καθαρισμού, προστατεύοντας έτσι την ιδιαιτέρου φυσικού κάλους περιοχή του ορεινού όγκου του Ολύμπου, αφού μέχρι τώρα τα απόβλητα του γραφικού αυτού χωριού, διοχετεύονται σε παρακείμενο λαγκάδι.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου