Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε την αίτηση χρηματοδότησης για το έργο: «Μουσειακές Διαδρομές: Περιήγηση στην Ιστορία και στον Πολιτισμό της Λέσβου», προϋπολογισμού 145.803,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Το έργο είναι ήδη προενταγμένο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013, στο πρόγραμμα Ο.Σ.Α.Π.Υ. (Ολοκληρωμένα Σχέδια Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου) και αναμένεται άμεσα και σε συνέχεια της Αίτησης Χρηματοδότησης, να ενταχθεί οριστικά.

Το εν λόγω έργο, αφορά στη δημιουργία ενός πολιτιστικού δικτύου Μουσείων και Πολιτιστικών Κέντρων της Λέσβου που κατά κανόνα δε διαθέτουν υψηλή αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα. Εξαίρεση αποτελεί το ευρέως αναγνωρίσιμο και με υψηλή επισκεψιμότητα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, στο Σίγρι. Η επιλογή του Μουσείου αυτού έγκειται ακριβώς στο γεγονός της υψηλής επισκεψιμότητάς του, ώστε να αποτελέσει το εφαλτήριο και τον καταλύτη για τη δημιουργία ροής επισκεπτών από ένα αναγνωρίσιμο Μουσείο προς τα υπόλοιπα που είναι λιγότερο γνωστά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα πακέτο προβολής του πολιτιστικού αποθέματος του νησιού με έντυπο και ηλεκτρονικό τρόπο.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει τεκμηρίωση – ψηφιοποίηση του υλικού και θα αναπτυχθούν διαδραστικές εφαρμογές προβολής για κάθε μουσείο – χώρο, οι οποίες θα φιλοξενούνται σε εσωτερικούς χώρους των Μουσείων.

Παραδοτέα του έργου είναι η δημιουργία 6 μικρών εγκαταστάσεων προβολής στα 6 Μουσεία με υποδομή infokiosk, σταντ έντυπου υλικού και data projector με Η/Υ όπου θα προβάλλονται τα υπόλοιπα Μουσεία. Επίσης, θα γίνει τεκμηρίωση – ψηφιοποίηση και δημιουργία 6 διαφορετικών διαδραστικών εφαρμογών παρουσίασης μία για κάθε Μουσείο.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου