Μετά την απόφαση 2449/762 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 25/2011 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου, ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011, την πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης προς την Τεχνική Εταιρεία «Σπύρος Καραβέλας Α.Τ.Ε.», στην οποία κατακυρώθηκε το έργο «Ολοκλήρωση Δικτύων Αποχέτευσης Δήμου Γέρας».

Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο είναι άκρως σημαντικό, όπως είναι ευνόητο, για ολόκληρο τον τέως Δήμο Γέρας ανέρχεται στα 2.697.000 Ευρώ.

Zητείται δε, με το συγκεκριμένο έγγραφο, από τον ανάδοχο του έργου η προσκόμιση εντός δεκαημέρου των δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και η καταβολή, πέραν της εγγύησης 5%, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης 35% του προϋπολογισμού του έργου, ήτοι ποσό 890.798,48 Ευρώ, όπως προβλεπόταν στη διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου