Το τρίτο κατά σειρά έργο από την αρχή της σύστασης του νέου Δήμου δημοπρατείται στις 5 Ιουλίου 2011 από τον Δήμο Λέσβου, καθιστώντας φανερό ότι η νέα Δημοτική Αρχή επιταχύνει τις διαδικασίες εκτέλεσης σημαντικών, αναπτυξιακής σημασίας, έργων στο νησί μας. Πρόκειται για το έργο «Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) του Δήμου Ερεσού-Αντίσσης Λέσβου (Δ.Δ. Βατούσης, Δ.Δ. Πτερούντας, Δ.Δ. Χιδήρων, Δ.Δ. Σιγρίου & Δ.Δ. Ερεσού), ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται στις 520.000 Ευρώ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 κατά 77,52% και από Εθνικούς πόρους κατά 22,48%.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου μέχρι και την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου