Ένα πολύ σημαντικό έργο για την υγεία των συνδημοτών μας πρωτίστως, αλλά και για τους λοιπούς ευνόητους λόγους, δημοπρατείται στις 28 Ιουνίου 2011 από τον Δήμο Λέσβου. Πρόκειται για το έργο «Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω διαρροών σε οδούς πόλης Μυτιλήνης (3η Φάση)», προϋπολογισμού 65.530 Ευρώ, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με 60.770, 01 Ευρώ, καθώς και από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ του Δήμου Λέσβου με 4.759,99 Ευρώ. Οι εργασίες αντικατάστασης των παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Μεσαίου Χάλικα στην πόλη της Μυτιλήνης και αφορά αντικατάσταση αγωγών συνολικού μήκους 540 μ.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού των Περιφερειαών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας» από το οποίο χρηματοδοτείται η τρίτη φάση του έργου «Αντικατάσταση παλαιωμένων αγωγών ύδρευσης λόγω διαρροών σε οδούς πόλης Μυτιλήνης» υλοποιήθηκαν από τον τέως Δήμο Μυτιλήνης η πρώτη φάση αντικατάστασης αγωγών ύδρευσης στη Μυτιλήνη στις οδούς Βερναρδάκη, Περγάμου, Τερτσέτη, Αγριτέλλη και στην Αγία Κυριακή και η δεύτερη φάση στις οδούς Σίνα και Αιγήρου.

Μετά τη δημοπράτηση του έργου «Εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης Αγιάσου» που πραγματοποιείται στις 21 Ιουνίου 2011, αυτή είναι η δεύτερη δημοπράτηση σημαντικού έργου που γίνεται από την αρχή της σύστασης του νέου Δήμου. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες για την ανασυγκρότηση του ενιαίου πλέον Δήμου Λέσβου, η Δημοτική Αρχή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να προωθεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και να επιλύει καθημερινά και σοβαρά προβλήματα των κατοίκων του νησιού μας.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου