Έργα ζωτικής σημασίας που έχουν σκοπό την ενίσχυση σημαντικών υποδομών του νησιού μας, την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με βάση ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί, δρομολόγησε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λέσβου.

Συγκεκριμένα, τα έργα συνολικού ύψους 5.234.066,97 Ευρώ, που έχουν δημοπρατηθεί και ο Δήμος Λέσβου προχωρά στην υπογραφή σύμβασης για την άμεση εγκατάσταση εργολάβου, φαίνονται στο ακόλουθο πίνακα .