Συνεχίζοντας τις επισκέψεις του στα χωριά του Δήμου, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης, Στρατής Κύτελης, βρέθηκε την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου στο Ακράσι.

Εκεί, παρουσία της Προέδρου του χωριού Περσεφόνης Καρπέλλη, επιθεώρησε το σημείο όπου εκτελούνται έργα στήριξης και τσιμεντόστρωσης, ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε το χωριό, καθώς υπήρχε κίνδυνος κατολίσθησης και καταστροφών σε διπλανά σπίτια.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή επίσπευσε τις διαδικασίες και τα έργα ήδη εκτελούνται, έτσι ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο δημιουργίας επικινδύνων καταστάσεων.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Μυτιλήνης συζήτησε με την Πρόεδρο του χωριού για τα θέματα που απασχολούν τους κατοίκους, ενώ επισκέφθηκε και το Δημοτικό Κατάστημα Ακρασίου.