Σήμερα Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος υπέγραψε το σύμφωνο αποδοχής όρων ένταξης της πράξης με τίτλο: «Έργα Προστασίας Ακτής Επάνω Σκάλας και Επανασχεδιασμος Τμήματος της Οδού Ναυμαχίας Έλλης», σε συνέχεια της πρότασης που υπεβλήθη από το Δήμο Λέσβου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» και έλαβε θετική γνωμοδότηση, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Η εγκεκριμένη πρόταση αφορά στη χρηματοδότηση κατασκευής τοιχίου προστασίας του δρόμου από Ναυμαχίας Έλλης μέχρι Καλαμάρη και ανακατασκευή του δρόμου με δημιουργία κόμβου στο ύψος της οδού Κυδωνιών, συνολικού ύψους 1.925.000 ΕΥΡΩ.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους υπαλλήλους του Δήμου μας και τους Αντιδημάρχους, οι οποίοι κοπίασαν για να φέρουν σε πέρας τις σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις, ώστε σύντομα οι συνδημότες μας να απολαύσουν την εξυπηρέτηση των αναγκών τους από την εκτέλεση και λειτουργία του σημαντικού αυτού έργου.

Από το γραφείο τύπου του Δημάρχου Λέσβου