Με γοργούς ρυθμούς και με την προσωπική επίβλεψη του Δημάρχου Λέσβου, Δημήτρη Βουνάτσου, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λέσβου προετοιμάζει τις τελικές μελέτες για την υποβολή τεχνικών δελτίων και αιτήσεων χρηματοδότησης, για τα προενταγμένα έργα στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.Α.Π.Υ.) Δήμου Λέσβου.

Ως γνωστόν, το εν λόγω πρόγραμμα, αφόρα σε έργα ύψους. 4.090.000,00 Ευρώ, με κεντρικό άξονα την αξιοποίηση της ανάδειξης ολόκληρου του νησιού μας ως Γεωπάρκο και την προσέλκυση επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στόχος του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου Δήμου Λέσβου, είναι η ανάδειξη και προβολή του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος, της μοναδικής πολιτιστικής και γεωλογικής κληρονομιάς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών περιοχών που συνδέονται με θέσεις παρατήρησης του Γεωπάρκου και σχετικών πολιτιστικών χώρων. Η επιλογή των έργων, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, έγινε με κριτήρια αφενός την επιλεξιμότητα τους σε σχέση με το κεντρικό θέμα (Τουρισμός – Γεωπάρκο) και αφετέρου με την ωριμότητα των μελετών, που είχε στη διάθεση του ο Δήμος Λέσβου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την απόφαση προένταξης στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου, υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν και επιπλέον έργα από τις συνολικά 30 προτάσεις που υπέβαλε αρχικά ο Δήμος Λέσβου, αν υπάρξει στη συνέχεια χρηματοδοτική δυνατότητα. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η δημοπράτηση των έργων Ο.Σ.Α.Π.Υ., μέχρι το τέλος του 2013.

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, σχολιάζοντας τις θετικές αυτές εξελίξεις εξέφρασε την ικανοποίησή του, τόσο για τις αποτελεσματικές προσπάθειες της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου, όσο και για την χρηματοδότηση και υλοποίηση των έργων, που θα αναδείξουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του νησιού μας και θα προβάλλουν την ανάδειξή του ως Γεωπάρκο, ενός εκ των ενενήντα (90) που έχει αναγνωρίσει και προστατεύει η UNESCO παγκοσμίως, και τις νέες προοπτικές και δυνατότητες που δημιουργούνται, για την προβολή του νησιού μας σ’ όλο τον κόσμο.

Αναλυτικά, τα έργα που έχουν προενταχθεί στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Υπαίθρου (Ο.Σ.ΑΠ.Υ.) Δήμου Λέσβου, είναι τα παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΣΑΠΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 • Σήμανση Γεωπάρκου Λέσβου και Θέσεων Γεωτουριστικού Ενδιαφέροντος ΜΦΙΑΔΛ 130.000,00 €
 • Ψηφιακή ανάδειξη και προβολή επιλεγμένων σημείων του Γεωπάρκου της Λέσβου ΜΦΙΑΔΛ 200.000,00 €
 • Δράσεις Προβολής Γεωπάρκου Λέσβου ΜΦΙΑΔΛ 150.000,00 €
 • Πλακόστρωση Πεζοδρομίων Καλλονής Δήμος Λέσβου 193.500,00 €
 • Εξωραϊσμός Περιβάλλοντος Χώρου Παραδοσιακού Μύλου Παραλίας Θερμής Δήμος Λέσβου 412.800,00 €
 • Ανάπλαση Χώρων Υπαίθριας Αναψυχής στη Θέση «Τσίγκος» Περιοχής Δήμου Αγιάσου Λέσβου Δήμος Λέσβου 245.000,00 €
 • Μουσειακές Διαδρομές: περιήγηση στην ιστορία και στο πολιτισμό της Λέσβου (Μουσείο Φυσικής Ιστορία Σιγρίου, Αναγνωστήριο Αγιάσου, Μουσείο Προσφυγικής Μνήμης / Σκάλα Λουτρών, Μουσείο Καλλονής, Μουσείο Βατούσας, Λαογραφικό Μουσείο Πλωμαρίου) Δήμος Λέσβου 142.900,00 €
 • Έργα Ανάπλασης στην Θέση «Φόνισσα» Ερεσού Δήμος Λέσβου 397.000,00 €
 • Ανάπλαση Βόρειο Ανατολικού Τμήματος του Οικισμού / Κατασκευή Δημοτικού Πάρκου «Βικτόρια Βιόλατζη» Άντισσας Δήμος Λέσβου 711.000,00 €
 • Πλακόστρωση Τοπικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου (Τ/Δ Πλαγιάς και Οικισμού Αγίου Ισιδώρου) Δήμος Λέσβου 700.000,00 €
 • Πλακόστρωση Πεζοδρομίου Βατερών Δήμος Λέσβου 300.000,00 €
 • Ανάδειξη Παραδοσιακού Χώρου Αγοράς Μήθυμνας Δήμος Λέσβου 430.000,00 €
 • Ηλεκτροφωτισμός Πλατείας Δημοτικής Κοινότητας Πέτρας Δήμος Λέσβου 77.800,00 €

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 4.090.000,00 €

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου