Ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός και ο νόμιμος εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «Πράξις Α.Ε.», υπέγραψαν τη σύμβαση για την πραγματοποίηση του έργου Αναβάθμισης Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου, προϋπολογισμού 17.125,70 Ευρώ (με ΦΠΑ), που χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου.

Με το έργο αυτό του Δήμου Λέσβου – σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Νίκο Καρασάββα –  θα πραγματοποιηθούν εργασίες κατασκευής «χωνευτηρίου», όπως ορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων του Δήμου, στα κοιμητήρια: της Τοπικής Κοινότητας Συκαμιάς Δημοτικής Ενότητας Μήθυμνας, της Τοπικής Κοινότητας Ιππείου Δημοτικής Ενότητας Ευεργέτουλα, των Τοπικών Κοινοτήτων Σταυρού & Λισβορίου Δημοτικής Ενότητας Πολιχνίτου, των Τοπικών Κοινοτήτων Αρίσβης, Παρακοίλων, Κεραμίου και της Δημοτικής Κοινότητας Καλλονής.

Με τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων που θέσπισε η παρούσα Δημοτική Αρχή, μπαίνει τάξη στα κοιμητήρια της Λέσβου και λύνονται χρόνια προβλήματα, που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό τους. Το συγκεκριμένο έργο, που χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Λέσβου, κινείται στην κατεύθυνση αυτή και στόχο έχει την βελτίωση της λειτουργίας των κοιμητηρίων και την προστασία του περιβάλλοντος.