Έργα ανακαίνισης – βελτίωσης δημοτικών γηπέδων ποδόσφαιρου

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, υπέγραψε τις συμβάσεις κατασκευής των έργων ανακαίνισης – βελτίωσης Δημοτικών Γηπέδων Ποδοσφαίρου, αρμοδιότητας Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής. Οι εν λόγω συμβάσεις υπογράφηκαν κατόπιν προτάσεων των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων στις οποίες ανήκουν τα γήπεδα αυτά και μετά από αυτοψίες που πραγματοποίησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Γιάννης Βατός, συνοδευόμενος από υπηρεσιακά στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου και της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λέσβου.

 

Πρόκειται για τα γήπεδα: Ερεσού, προϋπολογισμού 2.196, 20, Ευρώ, Σκοπέλου, προϋπολογισμού 1.165,00 Ευρώ, Μανταμάδου, προϋπολογισμού 5.745,00 Ευρώ, Παλαιοκήπου, προϋπολογισμού 3.670,00 Ευρώ, Μήθυμνας, προϋπολογισμού 3.831,00 Ευρώ, Πέτρας, προϋπολογισμού 5.085,00 Ευρώ, Νέων Κυδωνιών, προϋπολογισμού, 5.688,00 Ευρώ και Ανεμώτιας, προϋπολογισμού, 5.642,50 Ευρώ.

Εντός των προσεχών ημερών, πρόκειται να υπογραφούν ανάλογες συμβάσεις για τα γήπεδα: Κάτω Τρίτους, προϋπολογισμού, 3.425,00 Ευρώ, Φίλιας, προϋπολογισμού 5.425,60 Ευρώ, Περάματος, 1.181,40 Ευρώ, Σκάλας Καλλονής, προϋπολογισμού 800 Ευρώ, Ιππείου, προϋπολογισμού 2.050,00 Ευρώ και Παρακοίλων, προϋπολογισμού 2.142,45 Ευρώ.

IMG_8252

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένεται η υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων για τα γήπεδα Μεσοτόπου, Λουτρών και Πηγής, προϋπολογισμού 10.000 Ευρώ περίπου για κάθε ένα, αφού ληφθεί η σχετική απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή.

Οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται μετά από έγκριση αντίστοιχων μελετών, από το Δημοτικό Συμβούλιο Λέσβου, για κάθε ένα γήπεδο ξεχωριστά και οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν εξυπηρετούν άμεσες ανάγκες για να καταστούν στοιχειωδώς λειτουργικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός των βελτιώσεων των παραπάνω γηπέδων, ανέρχεται στο ποσό των 70.000 Ευρώ, περίπου, με χρηματοδότηση από τη Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου Λέσβου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου