Ο Δήμος Λέσβου γνωστοποιεί ότι ξεκινάει το έργο «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης με ασφαλτικό» στην οδό Μικράς Ασίας, από τη διασταύρωση της με την οδό Ναυμαχίας Έλλης (Επάνω Σκάλα) έως την οδό Σκρα. Συγκεκριμένα θα γίνει εκσκαφή του παλαιού ασφαλτοτάπητα πρώτα στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας και μετά στο άλλο.

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω εργασίες θα γίνει ασφαλτόστρωση με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πρώτα το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και μετά το άλλο από το διάστημα 30.10.2018 έως 14.11.2018.

Ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός και η κυκλοφορία θα ελέγχεται με συνεργεία του εργολάβου και τη συνδρομή της Τροχαίας, δίνοντας κυκλοφορία από την πλευρά της οδού που δεν θα εκτελούνται εργασίες.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό και αναγκαίο έργο που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και ενισχύει τις υποδομές, γι’ αυτό ο  Δήμος Λέσβου ζητάει την κατανόηση των πολιτών και την συμμόρφωση και πιστή τήρηση από τους χρήστες των οδών στις οποίες γίνονται εργασίες, της εργοταξιακής σήμανσης και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.