Για την ενημέρωση των αναγνωστών, γνωστοποιούμε την 607/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου, τη σχετική με την Έγκριση ψηφίσματος της δημοτικής παράταξης «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΣΒΟ» καταδίκης των  εκτρόπων που έλαβαν χώρα στη Λέσβο στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου 2016 με αφορμή το προσφυγικό .