Η Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος του Οργανισμού «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» κα Αναστασία Αντωνέλλη, ανακοινώνει ότι:

«Επειδή δεν υπάρχουν μόνο κακά νέα (περικοπές, φόροι κ.λ.π.) αλλά υπάρχουν και καλά, ενημερώνουμε τους Δημότες μας ότι:

Εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης που υποβάλαμε   στις 29/9, ως Οργανισμός, δηλαδή  το ΝΠΔΔ “Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης” του Δήμου Λέσβου,  στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Βορείου Αιγαίου,  από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για την δημιουργία “ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ”, προϋπολογισμού 599.280,00 €.

Θυμίζουμε ότι:  Η προτεινόμενη πρόταση μας- πράξη αφορά στην δημιουργία και λειτουργία για τρία (3) έτη του Κέντρου Κοινότητας Λέσβου, με στόχο την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και της υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή του Δήμου Λέσβου για την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων καθώς και την προώθηση στην απασχόληση.

Η εγκεκριμένη πλέον πρόταση μας που αφορά την δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Λέσβου, είναι διευρυμένη και  περιλαμβάνει και Παράρτημα για την παροχή υπηρεσιών σε θύλακες/πληθυσμό ΡΟΜΑ, καθώς και Παράρτημα για παροχή υπηρεσιών σε μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας, νομίμως διαμένοντες. Ο πληθυσμός που αναμένεται να ωφεληθεί από την δημιουργία του Κέντρου μας αυτού είναι πολίτες που κατοικούν στο Δήμο Λέσβου και κατά προτεραιότητα οι ωφελούμενοι του Προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” καθώς και άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι/ες, παιδιά και άτομα που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού-  ΑμεΑ, Ρομά κ.λ.π. και γενικότερα ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού μας.

Επίσης το Κέντρο Κοινότητας θα δύναται να εξυπηρετεί και να υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται.

Θυμίζουμε ότι πέρα από τα οφέλη που συνεπάγονται από την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες με την δημιουργία του Κέντρου μας, θα δημιουργηθούν και 13 θέσεις εργασίας για την στελέχωση του.»