Από το Γραφείο του Αντιδημάρχου Οικονομικών του Δήμου Λέσβου κ. Παναγιώτη Τσουπή, ανακοινώνεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι με την υπ’ αριθμ. 98977/17-12-2014 απόφαση του κ. Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λέσβου οικον. έτους 2015.

Παρά τις δαιδαλώδεις και ατέρμονες διαδικασίες, τη θέσπιση νέων ελεγκτικών μηχανισμών (βλ. Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ), τη συνεχή μείωση του προσωπικού και την απογύμνωση των υπηρεσιών του Δήμου, για πρώτη φορά στα χρονικά ο Δήμος θα έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό πριν ακόμα την έλευση του νέου έτους! Στην καθημερινή μάχη της νέας δημοτικής αρχής του Σπύρου Γαληνού για ανάκτηση της αξιοπιστίας του Δήμου και τη δημιουργία ομαλού κλίματος και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ του Δήμου και των προμηθευτών, εργολάβων, παρόχων υπηρεσιών κλπ, δε θα χαθεί ούτε μια μέρα!

Αποδεικνύεται λοιπόν εμπράκτως ότι οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, που πολλάκις «πυροβολήθηκαν» κατά το παρελθόν, με σοβαρή δουλειά και αυταπάρνηση, αλλά και με σωστή καθοδήγηση, συντονισμό και (κυρίως) στήριξη, ανταπεξέρχεται στο ρόλο της και συμβάλει στην οικονομική τόνωση του νησιού μας, που τόσο την έχει ανάγκη στις αντίξοες οικονομικοπολιτικές συνθήκες που βιώνουμε.

Οφείλουμε βέβαια να αναγνωρίσουμε ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού, που για πολλούς από τους επικριτές μας ήταν ακατόρθωτος, συνέβαλε η απελθούσα δημοτική αρχή που έστω και μετεκλογικά φρόντισε να καταρτιστεί και να προχωρήσει εμπρόθεσμα το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, αλλά και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου που προχώρησε τάχιστα στον έλεγχό και θεώρησή του.

Απ’ τη μεριά μας υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό και πιστεύουμε ότι τελικά θα καταφέρουμε να στήσουμε ένα Δήμο αξιόπιστο και βιώσιμο, που θα μπορεί να ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες των δημοτών του.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ