Από τον  Οργανισμό «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» ανακοινώνεται :

«Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υγείας το από 28/7/2011 αίτημα του Οργανισμού μας για την δημιουργία Κέντρου Ημέρας για ασθενείς με Αλστχάϊμερ στην Λέσβο, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αλτσχάϊμερ και τον Σύλλογο Αλτσχάϊμερ Λέσβου.

Η έγκριση σκοπιμότητας μας δόθηκε για την δημιουργία του εν λόγω Κέντρου που σκοπό θα έχει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών θεραπείας και υποστήριξης βραχείας διάρκειας σε άτομα που πάσχουν από Αλτσχάιμερ και άλλες συναφείς νόσους, δυναμικότητας 80 ατόμων. Τη λειτουργία υπηρεσίας στήριξης της οικογένειας, δυναμικότητας 60 ατόμων καθώς και την κατ’ οίκον νοσηλεία των ασθενών που βρίσκονται είτε σε αρχικό είτε σε προχωρημένο στάδιο της νόσου.

Το προσωπικό θα αποτελείται ενδεικτικά από τις εξής ειδικότητες: ιατρό-νευρολόγο, ψυχολόγο, νοσηλευτή, γυμναστή, λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή, κοινωνικό λειτουργό, διοικητικό υπάλληλο, γενικών καθηκόντων.

Η συνολική δαπάνη λειτουργίας της Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Αλτσχάιμερ για τα δύο πρώτα χρόνια θα καλυφθεί από το Τ.Ε.Π.Α.Ν.Α.Δ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ( ΕΣΠΑ ) 2007-2013.

Το σχετικό Τεχνικό Δελτίο για ένταξη στο ΕΣΠΑ θα προωθηθεί μέσω της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας.

Από το γραφείο τύπου του Δημάρχου Λέσβου