Θέμα: Έγκαιρη υποβολή δήλωσης και καταβολή στο δημοτικό ταμείο του τέλους διαμονής  παρεπιδημούντων και του τέλους  επί των ακαθαρίστων   εσόδων επιχειρήσεων του Δήμου Λέσβου

ΣΧΕΤ. :  α)΄Αρθρο 20 του Ν. 2539/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.  3756/2009,
β) άρθρο 1 του Ν. 339/76, άρθρο 6 του Ν.1080/80, άρθρο27 παρ. 10 του Ν.2130/93, άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.3756/2009

Στα πλαίσια μιας καλής συνεργασίας με τους υπόχρεους στην καταβολή του τέλους 0,5% ή 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεών τους και του τέλους 0,5% διαμονής παρεπιδημούντων θα θέλαμε να ενημερώσουμε ως προς τα παρακάτω:

Υπόχρεοι στην καταβολή του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησής τους

Περίπτωση Ι

Στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων (1 -5) που λειτουργούν  στις περιοχές του Δήμου Λέσβου όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων η  είσπραξη και καταβολή του τέλους επιβάλλεται υποχρεωτικά  από το άρθρο 20 του Ν. 2539/1997 σε:

 • Κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον σύμφωνα με την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή εκτός του καταστήματος
 • Ζυθοπωλεία και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας
 • Καντίνες
 • Τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας
 • Τα οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKETS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Περίπτωση ΙΙ

Τo  τέλος (0,5%) επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμό 77/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου με ισχύ από 1/1/2014 και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων:

 • Τουριστικών ειδών
 • Ειδών λαϊκής τέχνης
 • Ενθυμίων και δώρων
 • Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία
 • Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους
 • Ειδών “σπορ”, “σκι” και “ορειβασίας”
 • Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ
 • Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων

Υπόχρεοι στην καταβολή του τέλους 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησής τους

Στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων (14 -15) που λειτουργούν  στις περιοχές του Δήμου Λέσβου όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων η είσπραξη και καταβολή του τέλους επιβάλλεται από το άρθρο 20 του Ν. 2539/1997 για όλα:

 • Τα νυκτερινά κέντρα , αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα (καμπαρέ, νάιτ κλάμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική
 • Τα καταστήματα της πιο πάνω περίπτωσης που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας

Σημείωση για το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων  0,5% και 5%

Το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιβάλλεται προαιρετικά με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου στα :

–    Καταστήματα των κατηγοριών της ανωτέρω Περίπτωσης ΙΙ (6 έως 13)

–     και σε όλες τις  ανωτέρω κατηγορίες  καταστημάτων (1 έως 15) που βρίσκονται σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων μέσα στα όρια του Δήμου Λέσβου.

Καθώς, σε κάποιες περιπτώσεις,  πριν την εφαρμογή του Ν.3852/2010΄΄ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ΄΄ είχαν ληφθεί σχετικές αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων οι οποίες επικαιροποιήθηκαν με την υπ’ αριθμό 814/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων αυτών να απευθύνονται στα κατά τόπους Γραφεία Οικονομικών θεμάτων των Δημοτικών Ενοτήτων για την ενημέρωσή τους  σχετικά με την υποχρέωση καταβολής του τέλους πριν την 1/1/2014.

Υπόχρεοι στην καταβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων 0,5%

Το τέλος επιβάλλεται είτε υποχρεωτικά από το νόμο (όπως στους  πρώην Δήμους  Μηθύμνης και Μυτιλήνης του Νομού Λέσβου οι οποίοι με το Π.Δ. 899/76  είχαν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι), είτε με σχετικές  αποφάσεις  των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων (οι αποφάσεις αυτές είχαν επικαιροποιηθεί με την  υπ’ αριθμό 814/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου).

Με την υπ΄αριθμ. 370/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων επιβάλλεται σε όλο το Δήμο Λέσβου σε ποσοστό 0,5%, εφόσον η διαμονή διαρκεί για χρονικό διάστημα μικρότερο του εξαμήνου, στο μίσθωμα κλίνης όλων των  ξενοδοχειακών επιχειρήσεων κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας όπως:

 • ξενοδοχεία ,
 • MOTELS,
 • BUNGALOWS,
 • ξενώνες,
 • επιπλωμένα διαμερίσματα,
 • οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μέχρι και επτά δωμάτια (Εγκ.ΥΠΕΣΔΔΑ21/26723/11-7-2005).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να προσέρχονται στο Γραφείο Προσόδων της Δημοτικής Ενότητας  Μυτιλήνης ή στα Γραφεία Οικονομικών θεμάτων των υπολοίπων Δημοτικών Ενοτήτων για την υποβολή της Δήλωσης προσκομίζοντας:

– Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (έγκυρο φωτοαντίγραφο)
– Δήλωση Απόδοσης Τέλους επί των Ακαθάριστων Εσόδων ή Τέλους Παρεπιδημούντων (χορηγείται από την υπηρεσία) πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον δηλών
– Κατάσταση διαχωρισμού εσόδων επιχείρησης (από λογιστή) εφόσον διατηρούνται περισσότερες από μία δραστηριότητες εντός ή  εκτός της επιχείρησης

Εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων
Η ενδεδειγμένη προθεσμία  συμπίπτει με την προθεσμία καταβολής της Περιοδικής Δήλωσης  του Φ.Π.Α.(άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1080/80, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 3α του άρθρου 17του Ν. 3491/06 και άρθρο 17 παρ. 6,7 και 8 του Ν.2130/93) χωρίς υποχρέωση  προηγούμενης όχλησης από το Δήμο.

Μη υποβολή δήλωσης

Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου βάσει των παρεχόμενων στο Δήμο από τη Δ.Ο.Υ. σχετικών στοιχείων και πρόστιμο ίσο προς το δύο επί τοις εκατό (2%) του τέλους για κάθε  μήνα καθυστερήσεως μη δυνάμενο να υπερβεί το ισόποσο του τέλους (άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1080/1980 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2946/01, ΦΕΚ 224/8.10.2001 τεύχος Α’).

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου