Ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος, έστειλε επιστολή προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντόλιο, ζητώντας έκτακτη οικονομική επιχορήγηση στον Δήμο Λέσβου ύψους πέντε εκατομμυρίων(5.000.000) Ευρώ.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του ο Δήμαρχος Λέσβου αναφέρει:

Κύριε Υφυπουργέ,

Σας ενημερώνω ότι η οικονομική κατάσταση του νέου Καλλικρατικού Δήμου Λέσβου, ο οποίος προέκυψε από συνένωση δεκατριών (13) Δήμων και είναι ο μεγαλύτερος εκτατικά Δήμος της ελληνικής επικράτειας, είναι οικτρή. Οι υποχρεώσεις προς τρίτους του νέου Δήμου, μετά από την καταγραφή και παράδοση των δεκατριών (13) ταμειακών διαχειρίσεων, ανέρχονται στο ύψος των 25.000.000, 00 Ευρώ περίπου, εξαιρουμένων των υποχρεώσεων των Νομικών Προσώπων των τέως Δήμων της Λέσβου πλην του τέως Δήμου Μυτιλήνης και των Δημοτικών Επιχειρήσεων, τις οποίες ακόμη δεν γνωρίζουμε.

Καθημερινά, ως νέα Δημοτική Αρχή, αντιμετωπίζουμε την άρνηση των προμηθευτών να προβούν σε βασικές προμήθειες, απαραίτητες για τη λειτουργία του Δήμου (καύσιμα, ανταλλακτικά οχημάτων, γραφική ύλη, είδη καθαριότητας, τροφοδοσία παιδικών σταθμών, κλπ), πολλοί εκ των οποίων έχουν καταφύγει με αγωγές στα ελληνικά δικαστήρια.

Αρκετές από τις περίπου 150 αγωγές που είχαν κατατεθεί κατά των πρώην Δήμων έχουν ήδη τελεσιδικήσει με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε από κατασχέσεις σε περιουσιακά στοιχεία μας ή από κατασχέσεις- δεσμεύσεις χρηματικών μας διαθεσίμων εις χείρας τρίτων.

Περί των ανωτέρω – και άλλων πολύ σοβαρών προβλημάτων του νέου Δήμου  μας, σας έχω ήδη ενημερώσει και τις τρεις φορές τις οποίες σας έχω επισκεφθεί, ζητώντας σας την οικονομική έκτακτη επιχορήγησή μας και υπενθυμίζοντάς σας επίσης, ότι καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες περικοπής των μη αναγκαίων δαπανών αφενός και αφετέρου αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου μας.

Για ακόμη μία φορά σήμερα, σας ζητώ να προβείτε σε έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου μας ύψους πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (5.000.000,00) για αντιμετώπιση των πνιγηρών λειτουργικών αναγκών και ευελπιστώ στη θετική ανταπόκριση του αιτήματός μας.».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου