Την άμεση αποπληρωμή των οφειλομένων λογαριασμών έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» ζήτησε με έγγραφό του προς τον Υφυπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γεώργιο Ντόλιο ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος.

Συγκεκριμένα στην επιστολή του ο κ. Βουνάτσος αναφέρει:

«Κύριε Υπουργέ,

Μεταξύ των πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο μεγαλύτερος σε έκταση Δήμος της Ελλάδας, ο Δήμος Λέσβου (με έκταση 1633,83 τ. χλμ.), είναι και οι οφειλόμενοι λογαριασμοί έργων του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ».

Πρόκειται για λογαριασμούς που έχουν υποβληθεί το τελευταίο εξάμηνο του 2010 στην Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος του Υπουργείου σας μέσω της Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου μας, οι λογαριασμοί αυτοί ανέρχονται στο ύψος των 2.805.003,46 ευρώ και η μη αποπληρωμή τους έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην εκτέλεση των έργων.

Καθημερινές διαμαρτυρίες εργοληπτών, προμηθευτών, τεχνιτών, χειριστών μηχανημάτων, εργατών κ.α. δημιουργούν μια συνεχιζόμενη ένταση καθώς και η αγανάκτηση και η οργή τους δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν.

Ζητούμε την άμεση αποπληρωμή των οφειλομένων, κυρίως, λόγω της ανάγκης ολοκλήρωσης ιδιαίτερα σημαντικών έργων που πρέπει να δοθούν στην κοινωνική χρήση, αλλά, παράλληλα, αυτό θα αποτελέσει και μια μικρή τόνωση στην σκληρά δοκιμαζόμενη τοπική οικονομία της Λέσβου.».

Επίσης, ο Δήμαρχος Λέσβου θα επισκεφθεί σήμερα στο γραφείο του και τον Υφυπουργό Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γεώργιο Ντόλιο, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να του ζητήσει παράταση για τον προγραμματισμό των προσλήψεων με αφορμή την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ. Οικ.9089/24.2.2011 για τον προγραμματισμό των προσλήψεων ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού. Συγκεκριμένα, σε επιστολή που έχει ήδη αποσταλεί, ο κ. Βουνάτσος αναφέρει:

«κ. Υπουργέ,

Όπως σας είναι γνωστό, έχουν κλείσει μόλις δύο μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων μας στον νέο Δήμο Λέσβου, του μεγαλυτέρου, ως γνωστόν, Δήμου της Ελληνικής Επικράτειας, όπου αναφάνηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τεράστια δυσεπίλυτα έως παντελώς ανεπίλυτα οργανωτικά και οικονομικά προβλήματα– και είμαστε στη διαδικασία οργάνωσης των υπηρεσιών του νέου Δήμου, στέγασης των νέων υπηρεσιών του, καθώς και σύνταξης νέου Οργανισμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»).

Στα πλαίσια αυτά, όπως θα γνωρίζετε, δεν διαθέτουμε ακόμα εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Λέσβου για το 2011, ούτε ακόμα νέο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών.

Είναι λοιπόν φυσικό, οι ανάγκες για έκτακτο προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθώς και με συμβάσεις έργου, για το 2011 να καταγραφούν αναγκαστικά κατά τη σύνταξη τόσο του προϋπολογισμού όσο και του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, το επόμενο διάστημα, ευθύς μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ακόμα ότι είναι πρακτικά αδύνατον μέσα σε χρονικό περιθώριο 6 εργάσιμων ημερών από της έκδοσης του ανωτέρου εγγράφου σας μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 3/3/2011, και με τις υπηρεσίες του νέου Δήμου σε φάση ανασύνταξης, να μπορέσουμε να καταγράψουμε τις ανάγκες σε έκτακτο προσωπικό σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου μας για το 2011 και να υπάρξει, στη συνέχεια, σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το ίδιο πρόβλημα, εξάλλου, αντιμετωπίζουν και οι άλλοι Καλλικρατικοί Δήμοι.

Κατόπιν τούτου, σας ζητάμε μια προθεσμία 20 τουλάχιστον ημερών, ώστε ο Δήμος Λέσβου να ανταποκριθεί με επάρκεια στην καταγραφή των αναγκών του σε έκτακτο προσωπικό και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες που ζητούνται στην παραπάνω σχετική εγκύκλιο.

Όσον αφορά στον προϋπολογισμό του 2011 και στον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, θα σας επισυναφθεί βεβαίωση ότι οι ως άνω θέσεις θα προβλεφθούν κατά τη σύνταξή τους, αφού και αυτοί δεν είναι δυνατόν να καταρτισθούν στις προθεσμίες που τίθενται από την εγκύκλιό σας.

Ευελπιστώντας στην ικανοποίηση του αιτήματός μας.».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου